ŽITE SO ZUBNOU NÁHRADOU NAPLNO

ZOZNÁMTE SA S REÁLNYMI PRÍBEHMI O ŽIVOTE SO ZUBNOU NÁHRADOU Z POHĽADU SAMOTNÝCH POUŽÍVATEĽOV


Vypočujte si osobné spovede ľudí, ktorí zubnú náhradu sami používajú - o ich začiatkoch so zubnou náhradou, prekonaní prekážok až po plnohodnotný život plný sebaistoty