Rady pre hovorenie so zubnou náhradou

žena telefonujúca s priateľmi
žena telefonujúca s priateľmi

Používanie zubnej náhrady by Vám nikdy nemalo brániť v každodennej konverzácii, hoci je pravda, že spočiatku môže mať na Vašu reč vplyv. Ponúkame však niekoľko jednoduchých postupov, ako si zvyknúť na hovorenie s novou zubnou náhradou.

Opakovanie, výslovnosť a predlžovanie

Keď máte nasadenú novú zubnú náhradu, niektoré slová sa Vám môžu horšie vyslovovať. Je to úplne normálne. Jednoducho si také slová cvičte opakovaním a predlžovaním obvykle používaných slov a fráz, čo Vám pomôže pri efektívnej komunikácii s nasadenou zubnou náhradou. Efektívne tak znovu cvičíte svoje ústa správne vyslovovať s nasadenou zubnou náhradou. Hlásky „S” a „F” bývajú najkomplikovanejšie, takže si skúšajte slová, ktoré ich obsahujú.

Čítajte si nahlas

Keď začnete správne vyslovovať, musíte znovu získať sebadôveru pri hovorení s nasadenou zubnou náhradou. Skúste si denne čítať noviny alebo knihu nahlas pre seba. Pomôže Vám to zvyknúť si na zvuk Vášho hlasu so zubnou náhradou, čo Vám pomôže pri získaní sebadôvery pri hovorení. Tiež sa pri tom skúste pozerať do zrkadla - ako keď si cvičíte prejav. Uvidíte, že Váš spôsob hovorenia nevypadá inak, než pred nasadením zubnej náhrady.

Hovorte

Hovorenie s rodinou a priateľmi je najlepší spôsob pomôcť pri zlepšení celkového slovného prejavu. Pokiaľ máte niekoho blízkeho, kto Vás počúva, môže to byť významná pomoc, pretože taký človek môže zistiť slová, ktoré Vám robia ťažkosti a pomôcť Vám pri ich cvičení. Pokiaľ sa budete zapájať do rozhovorov s nasadenou zubnou protézou, budete sa cítiť viac sami sebou a to môže byť výrazná podpora pre Vašu sebadôveru.

Pokiaľ ste tieto cvičenia vyskúšali a dosiaľ máte problémy s prispôsobením sa životu so zubnou náhradou, skúste si so svojim zubárom pohovoriť o ďalších krokoch. Môže Vám ponúknuť rady a informácie o dodatočných pomôckach, ako sú fixačné krémy na zubné náhrady, aby sa Vám na tvár vrátil úsmev.