Επικοινωνήστε μαζί μας

GlaxoSmithKline Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας Ελλάς Ανωνύμη Εταιρεία
GSK CH Ελλάς ΑΕ
Λ. Κηφισίας 274,
152 32 Χαλάνδρι

Τηλ.: 0080044144381 (γραμμή χωρίς χρέωση)

email: gr.consumer-relations@gsk.com