Rady pro mluvení se zubní náhradou

žena telefonující s přáteli
žena telefonující s přáteli

Používání zubní náhrady by Vám nikdy nemělo bránit v každodenní konverzaci, ačkoliv je pravda, že zpočátku může mít na Vaši řeč vliv. Nicméně nabízíme několik jednoduchých postupů, jak si zvyknout na mluvení s novou zubní náhradou a nechat se slyšet.

Opakování, výslovnost a prodlužování

Když máte nasazenou novou zubní náhradu, některá slova se Vám mohou hůře vyslovovat. Je to zcela normální. Jednoduše si taková slova cvičte opakováním a prodlužováním obvykle používaných slov a frází, což Vám pomůže při efektivní komunikaci s nasazenou zubní náhradou. Efektivně tak znovu cvičíte svá ústa správně vyslovovat s nasazenou zubní náhradou. Hlásky „S” a „F” bývají nekomplikovanější, takže si zkoušejte slova, která je obsahují.

Čtěte si nahlas

Když začnete správně vyslovovat, musíte znovu získat sebedůvěru při mluvení s nasazenou zubní náhradou. Zkuste si denně číst noviny nebo knihu nahlas pro sebe. Pomůže Vám to zvyknout si na zvuk Vašeho hlasu se zubní náhradou, což Vám pomůže při získání sebedůvěry při mluvení. Rovněž se přitom zkuste dívat do zrcadla - jako když si cvičíte projev. Uvidíte, že Váš způsob mluvení nevypadá jinak, než před nasazením zubní náhrady.

Mluvte

Mluvení s rodinou a přáteli je nejlepší způsob pomoci při zlepšení celkového slovního projevu. Pokud máte někoho blízkého, kdo Vám naslouchá, může to být významná pomoc, neboť takový člověk může zjistit slova, která Vám dělají potíže, a pomoci Vám při jejich cvičení. Pokud se budete zapojovat do rozhovorů s nasazenou zubní protézou, budete se také cítit více sami sebou a to může být výrazná podpora pro Vaši sebedůvěru.

Pokud jste tato cvičení vyzkoušeli a dosud máte problémy s přizpůsobením se životu se zubní náhradou, zkuste si se svým dentistou promluvit o dalších krocích. Může Vám nabídnout rady a informace o dodatečných pomůckách, jako jsou fixativa na zubní náhrady, aby se Vám na tvář vrátil úsměv.